Home

   Het mastergenootschap heeft als doel:

Het stimuleren van professionaliteit op het gebied van strategisch management door het voortdurend volgen van de actuele ontwikkelingen en het verspreiden van kennis onder de leden.
Het onderhouden van contacten tussen de leden, het leggen van contacten met anderen die een professionele betrokkenheid met strategie, marketing en leiderschap hebben.

         


 

Topontmoeting met dr. Ben Tiggelaar op 27 maart 2014

Den Haag, 5 maart 2014

Betreft:

L.S.,

Met groot genoegen nodigen wij u, namens het Mastergenootschap en het Haags Center of Entrepreneurship (HCE) aan De Haagse Hogeschool, uit voor een Topontmoeting met dr. Ben Tiggelaar op 27 maart 2014.

Dr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, columnist, trainer, gedragswetenschapper en succesvol ondernemer (zie ook: http://t.ymlp210.net/ushmagaummhwadajuaaaes/click.php) Hij is al ruim 25 jaar bezig met leiderschap en verandering. Zijn doel is mensen te helpen hun dromen om te zetten in actie. Hij schreef vijf management best-sellers en organiseert jaarlijks het MBA in één dag seminar http://t.ymlp210.net/ushjaiaummhwagajuakaes/click.php

De Topontmoeting vindt plaats in De Haagse Hogeschool onder leiding van Frénk van der Linden, journalist en tv-presentator, vangt aan om 15.30 uur en wordt om 17.30 uur afgesloten met een netwerkborrel. Het bijwonen van deze ontmoeting  is gratis voor de studenten en alumni van het mastergenootschap.

Wij verzoeken u zich voor 10 maart 2014 aan te melden via ondernemen@hhs.nl en tevens een email (ter registratie bij het genootschap) te sturen naar Marjolijn Burgering (mepa.burgering@avans.nl).

Graag zien we u op 27 maart aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Heleen Geerts (De Haagse Hogeschool) & Pim Franswa (Galderma) van de Master of Strategic Management 2013-2015, bereikbaar via: h.geerts@hhs.nl  en/of via pim.franswa@galderma.com   

Voor vragen etc. kunt u ook terecht bij Dennis van Overveld, 06-13379513, dennis_van_overveld@hotmail.com  van het Bestuur Mastergenootschap. Secretariaat: Marjolijn Burgering, 076-5250870, mepa.burgering@avans.nl

NB. Indien u aansluitend iets wilt eten dan bent u van harte welkom in het centrale restaurant van de hogeschool. Tevens kunt u in de nabijheid van de school een aantal bistro’s vinden, zoals De Haagsche Wens (http://www.haagschewens.nl) Dit is niet inbegrepen bij deelname. Adres Haagse Hogeschool: Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag. Zie bijlage voor de routebeschrijving. Parkeren is mogelijk in de Q-park garage onder de hogeschool (adres: Rijswijkseweg 27, 2516 ED Den Haag). De hogeschool ligt direct achter het treinstation Hollands Spoor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het mastergenootschap nodigt u uit voor een inspirerende bijeenkomst over

“creatief ondernemerschap”

op

27 november 2013.

Gastspreker: prof. dr. Arjan van den Born, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Deze inspirerende bijeenkomst is georganiseerd om de fusie tussen het marketinggenootschap en het strategengenootschap (beide verbonden aan de Academie van Deeltijdstudies van Avans) te vieren! Deze samenwerking geeft extra kracht en vergroting van het netwerk voor beide genootschappen

Locatie:

Avans Hogeschool

Hogeschoollaan 1 4818 CR Breda

18:00       uur           Ontvangst met maaltijd.

18:30       uur           Welkomstwoord voorzitter Mastergenootschap de heer de Boer.

18:45       uur           Presentatie creatief ondernemerschap Prof. dr. Arjan van den Born.

19:30       uur           Discussie en ruimte voor vragen.

20:00       uur           Workshop.

20:45       uur           Borrel en gelegenheid tot netwerken.

U kunt zich aanmelden tot 20 november bij:

Marjolijn Burgering

mepa.burgering@avans.n

 Voor leden gratis


Bedrijfsbezoek 4 april 2013 aan Taskforce B5 te Oosterhout op 

onderwerp:

De rol van connected leadership binnen de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bij georganiseerde misdaad wordt de structuur van de samenleving en de rechtstaat misbruikt en verzwakt. Dat leidt tot een aantasting van de fundamenten en van de legitimiteit van het stelsel ervan dat de samenleving beschermt. Daarom geeft het kabinet Rutte II hoge prioriteit aan een integrale, effectieve en krachtige aanpak van georganiseerde criminaliteit. Verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit zijn witwassen, vermogens- en milieucriminaliteit, mensenhandel en –smokkel en sinds kort de 1% motorclubs.

Georganiseerde criminaliteit is een florerende industrie geworden, waar miljarden euro’s per jaar in omgaan. Traditioneel is de aanpak van georganiseerde criminaliteit het domein van Politie en Justitie. Inmiddels worden ook gemeenten steeds meer bewust van hun rol binnen deze aanpak en voeren steeds gerichter beleid op het tegengaan van criminaliteit. In de nieuwe benadering werken gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst intensief met elkaar samen om de georganiseerde criminaliteit een halt toe te roepen, middels een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Deze aanpak is gericht op de meest effectieve inzet van preventieve, bestuursrechtelijke en fiscale en/of strafrechtelijke instrumenten ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Politie en het Openbaar Ministerie kunnen binnen deze aanpak strafrecht inzetten als juridische basis voor misdaadbestrijding. Gemeenten op hun beurt kunnen door het nemen van bestuurlijke maatregelen ervoor zorgen dat de omstandigheden voor het functioneren van de crimineel steeds slechter worden. De Belastingdienst is tot slot verantwoordelijk voor het fiscaal aanpakken van degenen die financieel voordeel ontlenen aan deze criminele praktijken.

Gastspreker Sander Schaepman

Sander Schaepman is jarenlang recherchechef geweest. Hij bestreed de internationale georganiseerde criminaliteit wereldwijd, gaf leiding aan complexe recherchezaken en was specialist in het leiden van moordonderzoeken. Zo kreeg hij landelijke bekendheid vanwege de moord op een 8-jarig jongetje op een basisschool in Hoogerheide en een dubbele kindermoord in Roosendaal. Sinds 2008 heeft Sander een eigen consultancybureau dat zich richt op versterking van leiderschap en samenwerking. In die hoedanigheid is Sander benaderd om mede vorm te geven aan het programma van de Taskforce B5.

U kunt zich aanmelden tot 28 maart bij

Sabrina van den Wijngaard
s.vandenwijngaard@avans.nl

Toegangsprijs: € 25,--
Voor leden gratis
Introducés eenmalig gratis

Voldoet u aan de lidmaatschapscriteria
en meldt u zich minstens twee weken voor het bezoek aan als lid, (€ 50,- per jaar) dan is de toegang voor u gratis.


 

Bedrijfsbezoek 25 oktober 2012

 

De leden van het Strategengenootschap zijn met veel genoegen uitgenodigd door Vencotec BV, het dealerbedrijf van de Venco groep producten in de Benelux. Gezien de actualiteit en de locatie technische mogelijkheden zullen we te gast zijn in het huis van de Venco Groep, de Venco Campus.  Hier zullen we een beeld krijgen van de pluimveesector en welke strategische uitdagingen hier bij horen.

U bent van harte welkom bij Vencotec BV te Eersel
op donderdag 25 oktober 2012

 

U kunt zich aanmelden bij

Sabrina van den Wijngaard
s.vandenwijngaard@avans.nl

Toegangsprijs: € 25,--
Voor leden gratis
Introducés eenmalig gratis

Voldoet u aan de lidmaatschapscriteria
en meldt u zich minstens twee weken voor het bezoek aan als lid, (€ 50,- per jaar) dan is de toegang voor u gratis.

lees verder bij /nieuws-en-evenementen

 


Feestelijke jaarafsluiting

 

door Jan van Wijk

Op vrijdag 22 juni 2012 is er de jaarlijkse afsluiting van het collegejaar voor de leden van het Strategengenootschap.
Deze keer vindt de feestelijke bijeenkomst plaats in d'Ouwe Brouwerij aan de Baarschotsestraat 48 in het Brabantse Baarschot. In het historierijke, monumentale pand wordt teruggekeken naar het afgelopen collegejaar. Voorzitter Hans van der Velden is heel lovend over de initiatieven van de voorbije 12 maanden. Veel bedrijfsbezoeken.... lees verder bij nieuws-en-evenementen